top of page
Søk
  • Forfatterens bildeFakturert

Ny funksjonalitet i Fakturert ifm kunderegistrering


Det er alltid hyggelig å kunne presentere etterlengtede forbedringer av funksjoner i fakturaprogrammet Fakturert. Når du skal registrere inn nye bedriftskunder i Fakturert så har vi nå forenklet dette med et API, en direkte integrasjon med Brønnøysundsregistrene.


Når du går inn på fanen "Kunder" på Fakturert og velger "Legg til kunde", så vil du i det øverste feltet hvor det står "Søk etter foretak i Brønnøysundregisteret". Der vil du få opp treff etter hvert som du foretar noen få tastetrykk og når kunden din eller bedriften dukker opp mens du taster. Når du da trykker på kunden så vil den nødvendige informasjonen automatisk fylles ut i feltene.


Hva betyr denne nye funksjonaliteten og hvilke fordeler har du av dette?


Brønnøysundsregistrene i Norge har detaljert informasjon om bedrifter, herunder organisasjonsnummer, foretaksnavn, adresser, næringskode, registreringsdato og mer. Direkte integrasjon med Brønnøysundsregistrene for å hente kundeopplysninger kan gi flere fordeler for brukere av Fakturert:

  1. Tidsbesparelse: Manuell inntasting av kundeopplysninger kan være tidkrevende. Med direkte integrasjon kan man enkelt hente og fylle ut alle nødvendige felter automatisk.

  2. Redusert Feilmargin: Manuell inntasting øker risikoen for feil, enten det er skrivefeil, feil adresser, eller feil organisasjonsnummer. Ved å hente data direkte fra Brønnøysundsregistrene reduseres denne risikoen betraktelig.

  3. Oppdatert Informasjon: Brønnøysundsregistrene holder informasjonen oppdatert. Dette betyr at du alltid vil få nøyaktig og oppdatert informasjon om kundene dine når de legges inn.

  4. Fullstendighet: Direkte integrasjon sikrer at alle relevante datafelter fylles ut. Dette kan og være spesielt nyttig for bedrifter som krever omfattende informasjon for deres regnskap eller rapportering.

  5. Forbedret Kundeopplevelse: Når du kan opprette en faktura raskt og korrekt, gir det en bedre opplevelse for kundene dine. Det viser profesjonalitet og effektivitet.

  6. Automatisering og Skalerbarhet: For bedrifter som oppretter mange fakturaer eller legger til mange nye kunder regelmessig, kan en slik integrasjon være en game-changer. Dette i tillegg til automatisering av fakturering med automatisk purring og inkasso som vi skrev om i et annet innlegg, muliggjør skalerbarhet uten å øke den administrative byrden proporsjonalt.

  7. Kompatibilitet med Andre Systemer: Når kundeopplysninger er hentet direkte fra en pålitelig kilde, kan de lettere integreres med andre systemer, som regnskapsprogrammer, uten bekymring for inkonsistente data.

Vi vil i den nærmeste fremtid også gi denne tilgangen til direkte innhenting av data fra Brønnøysundregistrene også på fakturanivå, mens du oppretter en faktura. Dette vil vi komme tilbake til straks funksjonen er på plass. Men har du lagt inn kunden slik som beskrevet over så vil du lett finne den igjen når du begynner å fakturere.


I lys av disse fordelene, er denne direkte integrasjonen med Brønnøysundsregistrene en viktig besparelse for bedrifter som ønsker å effektivisere sin faktureringsprosess og redusere administrative byrder.


147 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page