top of page
A group of women at a business meeting

HVA ER NÆRINGSVIRKSOMHET?

Hva er næringsvirksomhet?

Er du en av dem som driver med salg av varer eller tjenester på si og lurer på om det du gjør regnes som næringsvirksomhet eller ikke? Fortvil ikke, vi skal forklare forskjellene og hvorfor det er viktig å vite hva du driver med.

 

Næringsvirksomhet er en virksomhet av et visst omfang som har potensial for overskudd og innebærer risiko. Det er noe man driver med fast eller over tid, og det er ikke størrelsen på inntekten som avgjør om det regnes som næringsvirksomhet, men om det potensielt kan gi en inntekt man kan leve av. Selv om man ikke lever av overskuddet, kan man likevel være selvstendig næringsdrivende, for eksempel ved å drive et enkeltpersonforetak ved siden av en vanlig jobb.

Det er viktig å skille mellom hobby og næringsvirksomhet. Når du som privatperson begynner å selge varer eller tjenester med formål om å tjene penger, driver du med næringsvirksomhet, ikke en hobby. Det finnes ingen nedre grense for hva som regnes som næringsvirksomhet, og man må skatte av inntekten uansett størrelse, så lenge det er virksomhet som egner seg til å gå med overskudd.

Hobbyvirksomhet, derimot, er ikke skattepliktig inntekt. En god tommelfingerregel er at hvis aktiviteten din er liten, kostnadene er omtrent like store som inntektene, og du ikke har som mål å gå med overskudd, da kan det være hobbyvirksomhet du driver med.

Det er viktig å avklare om man driver hobbyvirksomhet eller næringsvirksomhet fordi fortjeneste på næringsvirksomhet er skattepliktig, mens fortjeneste på hobbyvirksomhet ikke er det. Næringsvirksomhet krever at man rapporterer regnskapstall til Skatteetaten ved å levere næringsoppgave sammen med skattemeldingen. Næringsvirksomhet gir også mulighet for fradrag for utgifter.

Hvis du er i tvil om hva din aktivitet kan oppfattes som, bør du kontakte Skatteetaten for avklaring.

Brukeren aksepterer ved inngåelse av denne avtalen at bruk av våre tjenester faller inn under kategorien næringsvirksomhet.

All utsendelse av faktura er å betrakte som næringsvirksomhet. Brukeren aksepterer ved inngåelse av denne avtalen at bruk av våre tjenester faller inn under kategorien næringsvirksomhet. Dette er uavhengig av om Brukeren sender ut faktura i sitt eget navn eller virksomhetens navn. Ved registrering som Bruker på Fakturert, aksepterer Brukeren disse avtalevilkårene når våre tjenester benyttes.

 

Hva er Standardkompensasjon for inndrivelse?

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er et beløp som blir fastsatt av Regjeringen hvert halvår. Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven §3a første ledd fastsettes til 470 kroner. Kreditor kan ilegge 470 kroner i inndrivelseskompensasjon allerede på første purring. 

Har du mottatt en purring med standardkompensasjon? Her er hva du trenger å vite

Har du nylig mottatt en purring med krav om standardkompensasjon? Dette kan skyldes endringer i regelverket som trådte i kraft sommeren 2013, hvor nye regler tilpasset EØS-direktivet mot forsinket betaling i handelsforhold ble innført. Dette er forsåvidt ingen nye regler og loven har vært i kraft de siste 11 årene i Norge og gir kreditor rett til å kreve 470 kroner i "inndrivelseskompensasjon" så snart de har rett til å kreve forsinkelsesrente.

I praksis betyr dette at standardkompensasjon kan ilegges allerede dagen etter forfallsdato på en faktura. Det er imidlertid verdt å merke seg at enkelte kreditorer velger å vente noen dager etter forfall, for å gi kundene en rimelig sjanse til å betale. Dette har vi også gjort og vi har som praksis valgt å vente til 6 dager etter forfall. Dette kan også bidra til å unngå kryssende betalinger og bankdager som har skjedd en dag eller to etter forfall.

Standardkompensasjonen på 470 kroner (for første halvdel av 2024) er fastsatt for en periode på 6 måneder i forsinkelsesrenteforskriften. I samme periode er forsinkelsesrenten satt til 12,5 prosent.

Det er viktig å være klar over at kreditor kan ilegge standardkompensasjonen på 470 kroner allerede i den første purringen. Dersom du mottar en slik purring, bør du prioritere å betale utestående beløp så snart som mulig for å unngå ytterligere kostnader.

 

For å unngå purringer og standardkompensasjon i fremtiden, er det lurt å ha god oversikt over fakturaer og forfallsdatoer, og sørge for å betale i tide. Hvis du opplever utfordringer med å betale en faktura innen fristen, kan det være en god idé å kontakte kreditor for å diskutere mulige løsninger eller utsettelser.

Les mere om Standardkompensasjon

bottom of page