top of page
Søk
 • Forfatterens bildeJanni

Essensielle krav til faktura i Norge: En komplett guide


Kvinne jobber med laptop på café

Å lage en faktura kan være kjapt og enkelt, men det er ikke nok å bare skrible noe ned på et stykke papir. I Norge er det krav til hvordan fakturaer skal utformes. Disse kravene er satt for å sikre en standardisert og transparent praksis for kjøp og salg mellom virksomheter og kunder. Ifølge norsk lov må en faktura inneholde visse opplysninger for å være gyldig. Her ser vi på hva som gjør et papir til en ekte faktura.Lovens minimumskrav til faktura i Norge


For at en faktura skal anses som gyldig i henhold til norsk lov, må den inneholde følgende elementer:


 • Fakturanummer Det er veldig viktig å bruke et nytt nummer for hver faktura du sender ut. Dette hjelper til med å passe på at ingen kan endre eller slette en faktura etter at den er sendt til kunden.

 • Dato for salget Fakturaen må vise salgsdatoen, det vil si den datoen da varen eller tjenesten ble solgt eller levert. Dette er viktig for regnskap og skatt.

 • Selgers navn og eventuelt organisasjonsnummer Det er obligatorisk å oppgi selgerens navn og organisasjonsnummer på fakturaen. Dette identifiserer virksomheten som har utført salget.

 • MVA-registrering Hvis selgeren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal organisasjonsnummeret følges av bokstavene "MVA". Dette indikerer at selgeren er pliktig til å beregne merverdiavgift på salget.

 • Kjøpers navn og adresse eller organisasjonsnummer Fakturaen må inneholde kjøperens navn og adresse, eller organisasjonsnummer hvis kjøperen er en virksomhet. Dette sikrer at fakturaen kan knyttes til riktig kjøper.

 • En klar beskrivelse av varen eller tjenesten Det må fremgå tydelig hva salget gjelder, enten det er en vare eller en tjeneste. Dette inkluderer mengde, type og eventuelle andre relevante detaljer.

 • Tidspunkt og sted for levering Fakturaen skal spesifisere når og hvor varen ble levert eller tjenesten utført. Dette er særlig relevant for å avklare oppfyllelse av kjøpsavtalen.

 • Pris med MVA spesifisert i norske kroner Prisen på varen eller tjenesten, inkludert merverdiavgift (MVA), må oppgis i norske kroner. Det skal være enkelt å se hva som er grunnprisen og hva som er MVA.

 • Total pris Fakturaen må vise den totale prisen kjøperen skal betale, inkludert alle avgifter og tillegg.

 • Vederlag Det må fremgå hva som er det avtalte vederlaget for salget. Dette kan inkludere totalprisen samt eventuelle andre avtaler om betaling.

 • Betalingsfrist Fakturaen skal angi en betalingsfrist, det vil si den datoen betalingen fra kjøperen forfaller.


Viktigheten av å overholde fakturakravene


Fakturert gjør det lett å lage fakturaer riktig slik at all nødvendig informasjon blir lagt inn. Dette hjelper til med å unngå feil og passer på at alt følger norsk lov. Fakturaprogrammet er veldig nyttig for å få på plass gode vaner for å lage, sende og ta vare på fakturaer. Ved å bruke Fakturert i hverdagen, kan norske firmaer lett møte alle regler for fakturaer. Dette bygger tillit hos kunder og partnere, og sørger for at alt går glatt og lovlig for seg. Å sende ut riktige fakturaer er viktig, ikke bare fordi loven sier det, men også for å holde firmaet ditt gående på en god måte.47 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page