top of page
Søk
  • Forfatterens bildeJanni

Betalingsfrist på faktura


Kvinne som jobber på datamaskinen

Forfallsdatoen på en faktura er avgjørende for enhver virksomhet; det markerer den siste akseptable dagen for betaling av en faktura. Dette brukes på alle former for fakturaer, fra tradisjonelle papirbaserte fakturaer til elektroniske fakturaer, inkludert PDF-format via e-post og EHF-fakturaer.


Forskjellen mellom fakturadato og forfallsdato


Det er viktig å forstå skillet mellom datoen da fakturaen blir utstedt (fakturadatoen) og den dagen betalingen må være utført (forfallsdatoen). For eksempel, med en betalingsfrist satt til 7 dager, betyr det at betalingen må skje innen 7 dager etter fakturadatoen.


Hva er en standard betalingsfrist?


Selv om det er vanlig å sette betalingsfrister til mellom 7-14 dager, varierer dette betydelig mellom ulike virksomheter. Det finnes ingen fast regel, så hva som er vanlig kan være veldig forskjellig fra en bedrift til en annen.


Betydningen av korte betalingsfrister


For små bedrifter og nystartede selskaper er det å opprettholde en sunn likviditet essensielt. Ved å sende ut en faktura, låner du i praksis ut penger til dine kunder, som skylder deg for de mottatte varer eller tjenester. En kort betalingsfrist kan være en redning for bedrifter i økonomisk kritiske faser, da det fremskynder tilbakebetalingen og styrker bedriftens økonomi.


Utestående betalinger?


Hvis en faktura forblir ubetalt ved forfallsdato, er det viktig å raskt igangsette en inkassoprosess. Sannsynligheten for å få betalt minker for hver dag som går etter forfallsdato. Tidlig handling øker sjansen for innbetaling.


For å forenkle oppfølging av betalinger, tilbyr Fakturert en løsning der ubetalte fakturaer automatisk blir sendt til purring og inkasso gjennom Collectors AS etter forfallsdatoen. Dette lar deg fokusere på andre viktige aspekter av din virksomhet.


Krav til utstedelse av faktura


For å utstede en gyldig faktura som overholder bokføringsloven, er det nødvendig å angi en betalingsfrist. Fakturaprogrammet Fakturert sørger for at disse kravene er oppfylt, slik at ingen faktura kan utstedes uten å møte de nødvendige standardene.

43 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Komentáře


bottom of page