top of page
Søk
 • Forfatterens bildeJanni

Hva må en faktura inneholde?

En kvinne med krøllete hår sitter ved et bord, drikker kaffe og arbeider på en bærbar datamaskin. Hun er kledd i en tanktopp og har en kjærlig gest med hånden på hodet til en hund som står ved siden av henne. Bordet har en kaffekopp, en tallerken og noen papirer. Rommet er godt opplyst av naturlig lys fra et vindu ved siden av henne, og bakgrunnen viser diverse husholdningsapparater.

En faktura er et avgjørende dokument for alle bedrifter. Den viser hva som er kjøpt og solgt, og fungerer også som et juridisk bevis som brukes i regnskap og skatt. For at en faktura skal være gyldig etter norsk lov, må den inneholde spesifikke opplysninger. I denne artikkelen går vi gjennom de viktigste elementene som en faktura må ha.


1. Fakturanummer


Hver faktura må ha et unikt fakturanummer. Dette nummeret brukes til å identifisere fakturaen og holde orden i regnskapet. Fakturanumrene bør være sekvensielle og unike for hver faktura som utstedes.


2. Utstederens informasjon


Fakturaen må inneholde fullstendige opplysninger om selgeren eller tjenesteyteren som utsteder fakturaen. Dette inkluderer:

 • Firmanavn

 • Organisasjonsnummer (med MVA-nummer dersom firmaet er registrert for merverdiavgift)

 • Adresse

 • Telefonnummer og e-postadresse


3. Kjøperens informasjon


Det er også nødvendig å inkludere informasjon om mottakeren av fakturaen. Dette kan være en annen bedrift eller en privatperson. Opplysningene bør omfatte:

 • Navn eller firmanavn

 • Adresse

 • Organisasjonsnummer (hvis det er en bedrift)


4. Fakturadato


Fakturadatoen er datoen fakturaen blir utstedt. Dette er viktig for å holde oversikt over betalingsfrister og for regnskapsmessige formål.


5. Forfallsdato


Forfallsdatoen indikerer når betalingen skal være gjennomført. Det er vanlig å sette en betalingsfrist på 7 eller 14 dager fra fakturadatoen, men dette kan variere avhengig av avtalen mellom partene.


6. Beskrivelse av varer eller tjenester


Fakturaen må inneholde en klar beskrivelse av de varene eller tjenestene som er levert. Dette inkluderer:

 • Antall

 • Beskrivelse av varen eller tjenesten

 • Enhetspris

 • Totalsum for hver vare eller tjeneste


7. Totalsum


Den totale summen som skal betales må fremgå tydelig på fakturaen. Dette inkluderer både nettobeløpet (før merverdiavgift) og bruttobeløpet (etter merverdiavgift).


8. MVA-spesifikasjon


Hvis selgeren er registrert for merverdiavgift, må fakturaen spesifisere merverdiavgiften. Dette inkluderer:

 • MVA-sats

 • Beløpet som utgjør merverdiavgiften


9. Betalingsinformasjon


Fakturaen må inneholde informasjon om hvordan betalingen skal gjennomføres. Dette kan inkludere:

 • Bankkontonummer

 • IBAN og SWIFT/BIC (for internasjonale overføringer)

 • Eventuelt KID-nummer for å lette betalingssporing


10. Vedlegg og underbilag


Hvis fakturaen henviser til et vedlegg, for eksempel en varespesifikasjon, et pristilbud/ordre, pakkseddel eller følgeskriv, må disse legges ved fakturaen som dokumentasjon. Slike vedlegg kalles underbilag og er viktige for å gi en fullstendig oversikt over transaksjonen. Underbilagene bidrar til å dokumentere hva som er levert og til hvilke betingelser, og de kan være nødvendige for både bokføring og revisjon.


 

Sikre lovpålagte krav med Fakturert


Med Fakturert kan du være trygg på at alle dine fakturaer tilfredsstiller alle formelle krav som loven stiller til hva en faktura skal inneholde. Programmet vårt sørger for at de nødvendige detaljene er på plass, men det er viktig at du selv også sjekker at informasjonen du legger inn, oppfyller de juridiske kravene.


For eksempel er det ikke tilstrekkelig å skrive generelle beskrivelser som «diverse arbeid» eller «oppdrag iht. avtale». Skatteetaten krever en nøyaktig og detaljert beskrivelse av tjenestens art og omfang. Ved å bruke Fakturert og være oppmerksom på disse kravene, sikrer du at fakturaene dine alltid er i samsvar med gjeldende lover og regler.
132 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page