top of page
Søk
  • Forfatterens bildeGeir Dalsbø

Dobling i bruken av EHF fakturering


Andelen EHF fakturaer som går ut via Fakturert har mere enn doblet seg på ett år, med en økning fra 4 til 8,15% av alle faktura som ble sendt ut. Dette er en vesentlig endring i hvordan nordmenn sender ut faktura og samtidig så ser vi at papirfakturaer praktisk talt er borte og utgjør nå bare 0,7% av alle faktura som sendes ut.


Fakturert har analysert bruken av ulike typer fakturaformater og fra 1 juli 2022 til 1 juli 2023 har vi sett en stor og vesentlig endring på hvilke fakturaformat som foretrekkes av våre brukere. Med ca 10.000 nye brukere som Fakturert tar inn bare i 2023 så har vi et stort og omfattende tallmateriale for å analysere data og vi ser klare endringer i faktureringstrendene blant våre brukere.


Disse tallene viser en interessant trend i hvordan fakturaer sendes ut. La oss analysere de viktigste punktene:

  1. Reduksjon i epostfakturaer: Epostfakturaer i PDF-format gikk ned fra 95% til 91,15% over ett år. Selv om det fremdeles er det mest brukte formatet, viser denne nedgangen at selskaper beveger seg over til EHF fakturering og fremtidig prosentmessig nedgang i PDF fakturaer vil forflytte seg over til EHF-formatet.

  2. Økning i EHF fakturaer: EHF (Elektronisk Handelsformat) fakturaer har mer enn doblet seg i det siste året, fra 4% til 8,15%. Dette viser en betydelig adopsjon av denne teknologien. EHF-fakturaer har fordeler som bedre sporing, raskere levering og mindre sannsynlighet for feil sammenlignet med epostfakturaer. Økningen kan også være drevet av offentlige eller private initiativer for å fremme bruk av EHF for å forbedre effektivitet og bærekraft.

  3. Reduksjon i papirfakturaer: Papirfakturaer har hatt en liten nedgang, fra 1% til 0,7%. Selv om nedgangen er liten, viser det en kontinuerlig trend mot digitalisering. Papirfakturaer har mange ulemper, inkludert treg levering, risiko for tap, og de er mindre miljøvennlige.

Overordnet sett reflekterer disse trendene et skift mot mer effektive og bærekraftige løsninger for fakturering. Det er sannsynlig at denne trenden vil fortsette, gitt de mange fordelene ved digital fakturering og økende press for å redusere papirbruk og øke effektiviteten i forretningsprosesser.


Hva er EHF faktura?


EHF er et papirfritt fakturaformat som opprinnelig ble utviklet for bruk av offentlige etater og lokale myndigheter. Også i privat sektor har fakturaer fra myndigheter, kommuner og EHF gradvis blitt et vanlig format som stadig flere selskaper trenger.


Du kan sende EHF-fakturaer fra Fakturert like enkelt som å sende papirfaktura eller via e-post. Forkortelsen står for Elektronisk Handelsformat og er tilpasset en felles europeisk standard for mottak og sending av elektroniske fakturaer. Den trådte i kraft for alle norske kommuner 1. januar 2015. Noen av kommunene som har byttet til EHF-fakturaer krever også dette formatet fordi papirfakturaer ikke lenger godtas. En EHF-faktura blir automatisk sjekket og lest av avsenders og mottakerens økonomiske systemer, slik at begge parter kan være sikre på at fakturaen vil bli fullført raskt og på korrekt støtte formatet. I tillegg stilles de samme kravene til innhold og utfylling som på en vanlig e-post eller utsendt faktura. Spesielle avtaler med banken din eller fakturamottakeren er ikke påkrevd.


Hvilke endringer har Fakturert gjort siden i fjor?


Ettersom EHF-faktureringen har hatt en formidabel vekst så har vi i Fakturert kunnet senke prisene. Med mere enn dobling av bruken av EHF fakturering så valgte vi i 2022 å sette ned prisen på EHF faktura fra 10 til 3 kroner per EHF faktura.


Ettersom papirfakturaen utgjør bare 0,7% av alle utsendte fakturaer og praktisk talt er borte, så har vi også fjernet den "gamle" gule giroblanketten nederst på fakturaen, som nå er erstattet med fakturainformasjon.


Den voksende bruken av EHF som fakturaformat er et lovende tegn på at teknologi kan bidra til å gjøre faktureringsprosesser mer strømlinjeformet og bærekraftig.


90% av alle EHF-faktura betales innen forfallsdato


Det er også verdt å merke seg at EHF fakturering bidrar til å bedre likviditeten for den som sender ut faktura, ettersom bare 10% av utsendte faktura går til purring, mens 28% av epostfaktura i PDF format går videre og hele 34% av alle papirfakturaer må purres på.


Klikk her for å sende din første faktura på under 2 minutter
165 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page