top of page
A group of women at a business meeting

REGISTRERINGSBEKREFTELSE

Jeg bekrefter herved at jeg ønsker å benytte automatisk purring og inkasso og at jeg har satt meg inn i pris og de vedlagte avtalevilkårene for tjenesten.

HVORDAN FUNGERER FAKTURERING MED AUTOMATISK PURRING OG INKASSO?


Fakturaer som du ikke har registrert som betalt eller kreditert, vil automatisk overføres til Collectors AS for purring og inkasso.


Du mottar SMS-varsel 3 dager etter forfall på kunder som ikke har betalt faktura. 


10 dager etter SMS mottar du epost fra Collectors AS med informasjon om ubetalte fakturaer som er overført til oppfølging. Du må da kontrollere om faktura er betalt eller ikke, og gi tilbakemelding på om du ikke ønsker at ubetalt faktura skal følges opp av Collectors AS.


Du kan når som helst stanse oppfølgingen ved å gå inn på faktura og trykke Avslutt inndrivelse. Du må også huske å fortsatt føre innbetaling i www.fakturert.no på fakturaer som er oversendt Collectors AS for oppfølging.


PRISER OG TILLEGGSTJENESTER
Kr 3,- pr. EHF-faktura
Kr 3,- pr. fakturakopi via epost
Kr 75,- pr. overførsel til purring og inkasso
Kr 10,- pr. sms-varsling, automatisk varsel på forfalte faktura
Kr 45,- pr. brevpost


Alle priser er eks. mva. og faktureres månedlig med administrasjonsgebyr kr 49,- iht Vilkår og betingelser fra Fakturert.


Du vil motta faktura på kr 75,00 for hver faktura som går videre til automatisk purring og inkasso i henhold til de vedlagte avtalevilkårene.


AUTOMATISK PURRING OG INKASSO


Du registrerer innbetaling som vanlig i Fakturert, selv om fakturaen er overført til Collectors AS, innbetalingen vil da bli oppdatert mot saken hos Collectors.


Du kan kostnadsfritt trekke saken/avslutte inndrivelse av faktura som er overført til Collectors, innen 10 dager, iht Vilkår og betingelser fra Collectors.


Når du har lagt inn en faktura, så kan du gå inn på fakturaen og krysse av for at du ikke ønsker automatisk purring og inkasso. 


Dersom du ikke fører fakturaen som betalt eller krediterer fakturaen, så vil den gå videre til automatisk purring og inkasso i henhold til de vedlagte avtalevilkårene.


Du finner egne videoer og forklaringer på www.fakturert.no som forklarer hvordan du går frem.

bottom of page