top of page
Søk
 • Forfatterens bildeGeir Dalsbø

Innlevering av skattemelding og årsregnskap for AS og enkeltpersonforetak

Oppdatert: 30. maiIntroduksjon

Innlevering av årsregnskap og årsoppgjør er en viktig prosess for både aksjeselskaper (AS) og enkeltpersonforetak i Norge. Det er en lovpålagt oppgave som sikrer at selskapene følger god regnskapsskikk og gir en oversikt over selskapets økonomiske status. Denne artikkelen gir en oversikt over kravene og prosessen for innlevering av årsregnskap og årsoppgjør for 2024 for både AS og enkeltpersonforetak.


Ny lovpålagt elektronisk innlevering

Fra og med inntektsåret 2023 er det lovpålagt å levere årsavslutning elektronisk via årsoppgjørsprogram eller regnskapssystem. Dette betyr at både aksjeselskaper og enkeltpersonforetak må bruke digitale verktøy for å sende inn skattemelding og årsregnskap.


Årsregnskap for aksjeselskaper (AS)


Krav og frister

Aksjeselskaper er pålagt å utarbeide et årsregnskap som skal være i henhold til regnskapsloven. Årsregnskapet skal bestå av følgende dokumenter:

 1. Resultatregnskap

 2. Balanse

 3. Noter til regnskapet

 4. Årsberetning

 5. Kontantstrømoppstilling (for større selskaper)


Fristen for innlevering av årsregnskapet til Brønnøysundregistrene er 31. juli hvert år.


Revisjon

Alle aksjeselskaper er revisjonspliktige med mindre de oppfyller kravene for fritak. Fritak kan gis dersom selskapet oppfyller minst to av følgende tre vilkår:

 1. Driftsinntekter mindre enn 6 millioner kroner

 2. Balansesum mindre enn 23 millioner kroner

 3. Gjennomsnittlig antall ansatte mindre enn 10 årsverk


Innleveringsprosess

Innleveringsprosessen foregår elektronisk via Altinn. Det er viktig at selskapets regnskapsfører eller ansvarlige personer sørger for at alle nødvendige dokumenter er korrekt utfylt og signert. I tillegg må generalforsamlingen godkjenne årsregnskapet før innlevering.


Årsoppgjør for enkeltpersonforetak


Krav og frister

For enkeltpersonforetak er kravene til årsoppgjør mindre omfattende enn for aksjeselskaper. Enkeltpersonforetak med en omsetning på over 50 000 kroner er regnskapspliktige og må levere skattemelding med næringsoppgave. Årsoppgjøret skal inneholde:

 1. Resultatregnskap

 2. Balanse

 3. Næringsoppgave

 4. Personinntekt


Fristen for innlevering av skattemeldingen for enkeltpersonforetak er 31. mai hvert år.


Revisjon

Enkeltpersonforetak er ikke revisjonspliktige, noe som gjør prosessen mindre byråkratisk enn for aksjeselskaper. Likevel må alle transaksjoner og regnskapsmessige forhold dokumenteres og være tilgjengelige for eventuell kontroll fra skattemyndighetene.


Elektronisk innsending av skattemelding

De aller fleste næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et standardisert digitalt format, noe som skal forenkle innsending av skatteopplysninger. Fra og med inntektsåret 2023 må alle selskap sende skattemelding i standard format via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Enkeltpersonforetak kan levere via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram, eller direkte på skatteetaten.no.


Enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning som ikke overstiger 50 000 kroner vil fortsatt kunne opplyse om sum driftsinntekter og sum driftskostnader uten å spesifisere ytterligere.


Noen enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning over 50 000 kroner vil få mulighet til å levere via en ny løsning. Dette gjelder enkeltpersonforetak som ikke har regnskaps- eller revisjonsplikt samt enkelte bransjer.


De enkeltpersonforetakene som ikke omfattes av den nye løsningen må fra og med inntektsåret 2023 sende inn skattemeldingen via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.


Årsavslutningspakke

For å gjøre prosessen enklere, finnes det løsninger som Årsavslutningspakken,

som er laget spesielt for små AS og enkeltpersonforetak. Denne pakken er designet for de som ikke har behov for et fullstendig regnskap, men som likevel må levere skattemelding og årsregnskap. Ved å bruke Årsavslutningspakken kan man enkelt og raskt utføre årsavslutningen selv.


Bestill Årsavslutning


Logg inn på din bruker på Fakturert og gå inn på fanen "Apper" og trykk på appen "Årsavslutning" Ved å trykke på knappen inne i appen vil du få tilsendt faktura på kr 2490 eks mva for årsavslutning. Prisen inkluderer også inntil 1 time support fra Accounting24 AS. Løsningen gjelder kun for ENK og AS. Løsningen gjelder kun for ENK og AS.


Konsekvenser ved manglende innlevering - Unngå tilleggsskatt / tvangsmulkt

Manglende innlevering kan få alvorlige konsekvenser og for å unngå tilleggsskatt / tvangsmulkt så er det viktig å huske fristen for skattemelding, 31. mai 2024.


Hva er satsene for tvangsmulkt?

Tvangsmulkten følger rettsgebyret, som i 2024 er kr 1277,-.

Leverer du skattemeldingen for sent, påløper det tvangsmulkt med et halvt rettsgebyr (kr 638,50,-) per dag. Maks 50 rettsgebyr (maksbeløp kr 63 850,-).


Dersom du trenger utsettelse til 30. juni 2024 vil du få 1 måneds automatisk utsettelse fra Skatteetaten ved å klikke her. Det er viktig å merke seg at du IKKE kan søke Skatteetaten etter at fristen har gått ut.


Frister for 2024

 • Frist for innsending av skattemelding: 31. mai 2024

 • Frist for innsending av årsregnskap: 31. juli 2024

 

Årsregnskap og årsoppgjør er essensielle elementer for å opprettholde god økonomisk praksis og oppfylle lovpålagte krav. Både aksjeselskaper og enkeltpersonforetak må være nøye med å følge de angitte fristene og kravene for å unngå alvorlige konsekvenser. Elektronisk innlevering via Altinn og regnskaps- eller årsoppgjørsprogrammer forenkler prosessen, men det krever fortsatt nøyaktighet og grundighet fra selskapenes side.

Les mer om kravene og prosessen på Skatteetatens nettsider her.

69 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page