top of page

Årsoppgjør og Årsavslutning med Prisgaranti

Fra og med inntektsåret 2023 er det lovpålagt å levere årsoppgjør og årsavslutning elektronisk via årsoppgjørsprogram eller regnskapssystem.

Prisgaranti: Vi er sikker på at vi tilbyr den laveste prisen på årsoppgjør og årsavslutning, men dersom du finner en pris lavere enn den vi har angitt så matcher vi enhver pris. Gjelder ikke med tilbakevirkende kraft.

Bestill Årsoppgjør

Ved å klikke her bekrefter du å bli fakturert kr 3900 for årsoppgjør for ENK eller kr 4900 for AS

Bestill Årsavslutning

Ved å klikke her bekrefter du å bli fakturert kr 2900 for årsavslutning for ENK eller kr 3900 for AS

Årsoppgjør.jpeg

Innsending av skattemelding fra system blir hovedløsning for næringsdrivende

De aller fleste næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et såkalt standardisert digitalt format. Dette skal forenkle innsending av skatteopplysninger.

 

Dette betyr endringen for deg

Fra og med inntektsåret 2023 må alle selskap sende skattemelding i standard format via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Enkeltpersonforetak kan levere via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram, eller direkte på skatteetaten.no.

Enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning som ikke overstiger 50 000 kroner vil fortsatt kunne opplyse om sum driftsinntekter og sum driftskostnader uten å spesifisere ytterligere.

 

Noen enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning over 50 000 kroner vil få mulighet til å levere via en ny løsning. Det gjelder enkeltpersonforetak som ikke har regnskaps- eller revisjonsplikt samt enkelte bransjer.

De enkeltpersonforetakene som ikke omfattes av den nye løsningen må fra og med inntektsåret 2022 sende inn skattemeldingen via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Fra og med inntektsåret 2023 må aksjeselskap mv. sende via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

 

Fra og med inntektsåret 2023 må selskap med deltakerfastsetting sende inn via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. 

Les mere på Skatteetaten; https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/innsending-av-skattemelding-fra-system-blir-hovedlosning-for-naringsdrivende/

Frist for innsending av årsoppgjør: 30 juni 2024

Frist for innsending av årsavslutning: 31 juli 2024

bottom of page