top of page

Lever Skattemelding og Årsregnskap 

Fra og med inntektsåret 2023 er det lovpålagt å levere årsavslutning elektronisk via årsoppgjørsprogram eller regnskapssystem.

Årsavslutningspakke: Gjør det enkelt og raskt selv. Laget spesielt for de med små AS og enkeltpersonforetak. For deg som ikke har behov for fullt regnskap, men som må levere skattemelding og årsregnskap.

NB! Gjelder kun for AS og ENK med foretaksnummer.

Klikk på knappen og logg inn på din bruker på Fakturert Gå inn på fanen "Apper" og trykk på appen "Årsavslutning" Ved å trykke på knappen inne i appen vil du få tilsendt faktura på kr 2490 for årsavslutning.

Prisen inkluderer også inntil 1 time support fra Accounting24 AS. Løsningen gjelder kun for ENK og AS.

Bilde Apper.jpg

Innsending av skattemelding fra system blir hovedløsning for næringsdrivende

De aller fleste næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et såkalt standardisert digitalt format. Dette skal forenkle innsending av skatteopplysninger.

 

Dette betyr endringen for deg

Fra og med inntektsåret 2023 må alle selskap sende skattemelding i standard format via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Enkeltpersonforetak kan levere via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram, eller direkte på skatteetaten.no.

Enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning som ikke overstiger 50 000 kroner vil fortsatt kunne opplyse om sum driftsinntekter og sum driftskostnader uten å spesifisere ytterligere.

 

Noen enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning over 50 000 kroner vil få mulighet til å levere via en ny løsning. Det gjelder enkeltpersonforetak som ikke har regnskaps- eller revisjonsplikt samt enkelte bransjer.

De enkeltpersonforetakene som ikke omfattes av den nye løsningen må fra og med inntektsåret 2022 sende inn skattemeldingen via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Fra og med inntektsåret 2023 må aksjeselskap mv. sende via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

 

Fra og med inntektsåret 2023 må selskap med deltakerfastsetting sende inn via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. 

Les mere på Skatteetaten; https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/innsending-av-skattemelding-fra-system-blir-hovedlosning-for-naringsdrivende/

Frist for innsending av skattemelding: 31 mai 2024

Frist for innsending av årsregnskap: 31 juli 2024

bottom of page