Kontormøte

Hvordan stanse overføring av faktura til purring

Her lærer du hvordan du enkelt stopper en faktura fra å gå til purring i fakturaprogrammet fra Fakturert. 

Dette gjør du dersom du ønsker å stoppe en faktura som enten har blitt oversendt eller om du har en faktura du ikke ønsker skal bli oversendt til purring.

STANSE OVERFØRING AV FAKTURA TIL PURRING

Trekke sak bilde 2.jpg
  • Når du er innlogget velger du fanen "Arkiv" fra menyen.

  • Deretter finner du fakturaen fra listen som du ønsker å unngå skal gå til purring eller stoppe en allerede oversendt faktura.

  • Til høyre under "Handling" så ser du tre prikker som åpner et menyvalg. Der klikker du "Gå til faktura"

  • Alternativt kan du og trykke på fakturanummeret som står under navnet på din kunde og gå direkte til fakturaen.

Trekke sak bilde 2.jpg
  • I dette bildet får du opp et valg og til høyre klikker du på den røde knappen "Avslutt inndrivelse", dersom du ønsker å stanse en faktura for å bli sendt til purring eller du avslutter en oversendt faktura.

Avslutt inndrivelse knapp.jpg
  • Her bekrefter du valget ditt ved å klikke "Avslutt".

  • Du har nå fullført og fakturaen er nå stanset.

  • Det er også viktig at du registrerer innbetalinger eller at du lager kreditnota for fakturaer som er feil, slik at du unngår at faktura blir overført unødig til Collectors for videre purring og inkasso.

Børs