top of page
Søk
  • Forfatterens bildeFakturert

5 gode grunner til å benytte KID/OCR på fakturaene du sender ut


Bruk av KID (Kundeidentifikasjonsnummer) eller OCR (Optical Character Recognition) når man utsteder eller betaler fakturaer kan gi flere fordeler for både avsender og mottaker. Her er fem gode grunner til å implementere KID/OCR i faktureringsprosessen:


1. Automatisert Betalingsgjenkjenning

Med KID-nummer på fakturaer kan betalingene matches automatisk mot utestående krav i regnskapssystemet. Dette reduserer behovet for manuelt arbeid betydelig når betalingene skal bokføres, siden systemet gjenkjenner hvilken faktura betalingen tilhører uten feil.


2. Redusert Risiko for Feil

Menneskelig feil ved innføring av betalingsdetaljer kan føre til misforståelser og forsinkelser i betalingsprosessen. Med KID/OCR minimeres risikoen for feil fordi betalingsinformasjonen blir predefinert og kan leses elektronisk, noe som sikrer at betalingen blir korrekt applisert.


3. Effektivitet i Innfordringsarbeidet

Bruk av KID forenkler oppfølging av utestående fordringer. Når betalinger kommer inn med det unike identifikasjonsnummeret, kan de enkelt sjekkes mot åpne poster. Dette gjør det raskere og enklere å identifisere hvilke kunder som har betalt og hvem som eventuelt trenger en purring eller inkassovarsel.


4. Tidsbesparelser

Tid er en verdifull ressurs i alle bedrifter. Ved å automatisere bokføringsprosessen sparer man tid som ellers ville blitt brukt på manuell håndtering av betalinger. Dette gjør at ansatte kan fokusere på mer verdiskapende oppgaver enn å manuelt avstemme innbetalinger.


5. Forbedret Kundeopplevelse

Ved å tilrettelegge for en smidig betalingsprosess, hvor kunden enkelt kan betale fakturaen med et KID-nummer, forbedres kundeopplevelsen. Kunder setter pris på en problemfri betalingsprosess, noe som kan føre til økt kundetilfredshet og lojalitet.


Bonus: Digitalisering og Miljøhensyn

Implementering av OCR-teknologi for fakturaadministrasjon støtter overgangen til en papirløs og mer miljøvennlig drift. Det reduserer behovet for fysisk arkivering og bidrar til en mer bærekraftig bruk av ressurser.


Ved å benytte KID/OCR, kan virksomheter altså forbedre effektiviteten i fakturahåndteringen, redusere feil, spare tid, forbedre kundeopplevelsen, og bidra til et mer bærekraftig miljø. Disse fordelene kan i sin tur føre til kostnadsbesparelser og en mer profesjonell håndtering av finansielle transaksjoner.


Du kan benytte KID nummer på dine utgående fakturaer ved å inngå en avtale med din egen bank som vil bli implementert med Fakturert. Dette har en engangs installasjonskostnad på kr 3900, og deretter kr 3,00 per KID transaksjon.


Ta kontakt med oss på messenger chat for å komme igang eller send en epost til post@fakturert.no


146 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page